SISLILISE3
SISLILISE1
SISLILISE5
SISLILISE4
SISLILISE6
SISLILISE7
SISLILISE2

Şişli Lisesi

Şişli Kent Merkezinde yer alan Şişli Lisesi, çevresindeki fiziki ve programatik yoğunlukların baskısı altında yer alan bir kent parçası olarak kendi içerisine sıkışmış durumdadır. Bu güçlü bağlam, sadece içinde bulunduğu yoğunluk baskısını değil, aynı zamanda çözümlere de olanak sağlayan potensiyelleri barındırmaktadır. Buradan
hareketle projenin amacı; Şişli Lisesi programını, araziyi ve yakın çevresini yeniden örgütleyerek bir arada sürdürülebilir bir yapı kompleksi çözümlemektir. Bu durum; yapı konumunun, yönlenmesinin, geometrisinin ve programatik gerekliliklerinin
bir arada değerlendirilmesine ihtiyaç duyar.

Proje Yeri:

İstanbul

Proje Yılı:

2011

Proje Alanı:

11000 m2