OSTIM10
OSTIM9
OSTIM7
OSTIM8
OSTIM11
OSTIMD1
OSTIM5
OSTIMD2
OSTIM2
OSTIM3
OSTIM4
OSTIM6
OSTIM1

Ostim Ekopark

Sürdürülebilirlik, mekanik sistemlere değil öncelikle mimariye dairdir. İklim değişimi kriziyle yüz yüze olan dünyada hem ekolojik hem de ekonomik olarak sürdürülebilir bir sistem tasarımı mimari için bir sorun değil bir fırsat alanıdır. Bu hedefle Ostim Ekopark, Özer / Ürger mimarlığın yapılardan oluşan bir yerleşke olarak değil, sürdürülebilir, yakın çevresiyle bütünleşik bir ekosistem olarak tasarlanmıştır.

Proje Yeri:

Ankara

Proje Yılı:

2013

Proje Alanı:

75000 m2

Davetli Yarışma

İkincilik Ödülü