güney-cephe.RGB_color
guneydogu-cephesi.RGB_color
ODTUMET
guneybatı-cephesi_gece
guneybatı-cephesi.RGB_color
ODTUMET
8F
ALİ_CAM.RGB_color
CLOSE_UP
ARA_KOT.RGB_color
ODTUMET1

ODTU TEKNOKENT MET AR&GE Binası

ODTÜ Teknokent İnovasyon Binası Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Ankara halkının ve AR-GE sektörü aktörlerinin buluştuğu kamusal, kapsayıcı bir inovasyon merkezidir.
KAMUSAL ZEMİN_ ODTÜ İnovasyon Merkezi herkese açıktır. Ankara’daki tüm inovasyon ve AR-GE bileşenleri için farklı kamusallıklar sunar. Bu mutlak kamusal durum kentsel zeminde ifadesini bulur. Zemin sadece bir düzlem değil, 3 boyutlu kapsayıcı bir hacimdir.
YEŞİL ODTÜ_ ODTÜ kimliği yeşilden, ağaçtan bağımsız değildir. ODTÜ ‘nün olduğu yer yeşildir. Kamusal zemin bu sebeple yeşildir. Kullanıcılar mutlak kamusal bu alanda aynı zamanda ODTÜ kimliğinin ayrılmaz parçası “yeşilin” içindedir.
KAPSAYICI (INCLUSUVE) KULE _ Kule de herkes için yer vardır. Zemindeki kamusal hacim farklı vurgularla kulenin içine nüfuz eder. Kule içindeki boşluk özel (private) ve kamusal (public ) arasında farklı özellikte mekan alternatifleri sunar.
KAMUSAL ÇATI_ ODTÜ İnovasyon Merkezi bir öğrenme mekanıdır. Kullanıcılar mekanı deneyimlerken bir yandan da öğrenirler. Bu deneyimlerin en önemlisi de kamusal zemin ile kamusal çatı arasındaki yolculukta gerçekleşir. Yolculuklar seyahatleri boyunca içlerinden geçecekleri kule boşluğunda inovasyon aktörleri ile tanışır ve üretime motive olurlar.

Davetli Yarışma:

İkincilik Ödülü

Proje Yeri:

Ankara

Proje Yılı:

2015

Proje Alanı:

40 000 m2