arkeo park CamA_01
arkeopark-CamB_01
arkmuze_02.RGB_color.0000
arkmuze.RGB_color.0100
CamA_01
CamB_01
bostan_aerial.RGB_color.0000
bostan_camsız.RGB_color.0000_v2
Cam02_ed02
CamA_ed02
TIMELINE-170216-01
TIMELINE-170216-02

İstanbul Karasurları Fikir Projesi

İstanbul Kara Surları ve tanımladığı kentsel kuşak, kentin pek çok dinamiğini barındırmakta ve değişen kentsel koşullara göre sürekli yeniden şekillenmektedir. Bu çok parçalı yapı, sorunları ve fırsatlarıyla özgün, heyecan verici bir kent parçası sunmaktadır. Bu alana yapılacak her bütünleştirici müdahale, mevcut kararsız kentsel programların ve taleplerin ürettiği çok katmanlı dinamizmi de sona erdirme riskini taşır.Bu çalışma İstanbul Kara Surları’nı ve onun tanımladığı boşluğu toplumsal katmanların etkileşimini arttırıcı, esnek parçalı bir kentsel kuşak olarak görür. Bu bakışla tekil bir tasarım şeması önermek yerine bir kentsel tasarım rehberi sunar ve ardından bu stratejileri altı bölgede test eder.

Proje Yeri:

İstanbul

Proje Yılı:

2016