cam02.RGB_color.0100
GUNGORENYURT2
cam03.RGB_color.0100
cam04.RGB_color.0100
GUNGORENTURT6

Güngören Yurt

Proje alanı Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü içindedir. Yapı geçirgen giriş katı, terasları ve zeminle sıkı ilişkiler kuran alt zemin katı ile kampüsteki diğer yapılar ve kullanıcılarla güçlü bir ilişki önerir. Yapının parçalı kurgusu ile çevrede var olan yapı stoğu ile uyum sağlanırken parçalar arasında oluşan açık yarı açık alanlar öğrenciler için sosyal mekanlar olarak tasarlanmıştır. Yapının iç kurgusunda öğrenci odaları arasında farklı ölçeklerse sosyal mekanlar tasarlanmış, yapının zeminde kurgulanan kamusal mekanları üst katlara taşınmıştır.

Proje Yeri:

İstanbul

Proje Yılı:

2016

Proje Alanı:

28 000 m2