GOP6
GOP7
GOP12
GOP3
GOP8
GOP5
GOP4
GOP1
GOP2
GOP9
GOP10
GOP11

Gaziosmanpaşa Belediye Hizmet Binası

Gaziosmanpaşa, yoğun nüfusuyla İstanbul’un kalabalık ilçelerinden biridir. Mevcut Belediye binası ve yakın çevresi de bu bölgenin en önemli merkezidir. Fakat hızlı gelişmelerin bir sonucu olarak kamusal alan ilişkileri yeterince olgunlaşamamış; yapı, çevresindeki yollar ve meydanlarla birlikte kendisi kentsel bir bariyer halini almıştır.
Kentsel yüzeyin mevcut yapı stoğu ile daha etkin, erişilebilir ve karşılıklı faydaya dayalı daha kuvvetli ilişki kurabilmesi için yeniden tasarlanması projenin ana amacıdır. Bu bağlamda proje, yaya ve taşıt trafiği, dolmuş bekleme alanları, otobüs durakları, alanın güneyindeki GoPark katlı otoparkı, planlanan metro bağlantıları gibi toplu ulaşım elemanlarının yeniden zemin altında yeniden tasarlar ve meydanı yaya odaklı kullanıma bırakır.
Yeni Belediye Hizmet Binası, meydana olan kütle etkisini azaltmak için alanın doğusuna doğru geri çekilmiş ve çevre yapılarla olan kat yüksekliği ilişkisindeki ölçeği kaybetmemek için iki ayrı kütle olarak düzenlenmiştir.

Proje Yeri:

İstanbul

Proje Yılı:

2017

Proje Alanı:

120 000 m2