S03_Panorama01.RGB_color
04_Alt-Aksiyel.RGB_color
01_Aksiyel.RGB_color
S01_IMG_3276.RGB_color
03_On-Capraz.RGB_color
S02_IMG_3194.RGB_color
02_Alt-Capraz.RGB_color
05_Salon_Aksiyel.RGB_color
KARAOZEVIPLAN

Karaöz Evi

Karaöz Antalya merkezinin kuzey doğusunda, ekonomisi tarım üzerine kurulu bir köydür. Bölge sarp dağlarla çevrelenmiş geniş bir tarım alanıdır ve etrafa saçılmış köy evleri dışında bir yapılaşma yoktur. Proje alanı bu tarım alanının dağlar ile buluştuğu sınırda yer alır. Bu yönüyle bir yandan ovaya hakim bir manzaraya sahipken bir yandan da etkileyici dağ morfolojisinin bir parçası durumundadır.
Yapı, İstanbul’da yaşayan, doğru tekniklerle tarım yapmak ve bu etkileyici coğrafyada yaşamak isteyen üç arkadaşın satın aldıkları geniş arazide tasarlanmıştır. Ovayı saran dağ sıralarının etkileyici morfolojisine uyum sağlayarak geniş arazi içerisinde olabildiğince erimek projenin ana motivasyonudur. Bu amaçla yapı tek katlı olarak tasarlanmış çatıların geometrisi tüm alana hakim olan dağların geometrisine uyumlu olarak tasarlanmıştır. Tüm yönlerden yapıya bakıldığında çatılar binaya fon olan dağların geometrisini tekrar ederek yapının coğrafya ile bütünleşmesini sağlarlar.
Yapının tasarımında uyuma ve yaşam mekanları birbirinden ayrılmış ve yaşam mekanları ova manzarasına hakim olacak şekilde kuzeye, uyma mekanları ise güneye konumlandırılmıştır. Bu yerleşim kararının bir sonucu olarak yaşam mekanlarının güney ışığından faydalanamaması sorunu ise iki kütlenin kaydırılarak yaşam alanına bir güney açıklığı açılmasıyla aşılmıştır.

Proje Yeri:

Antalya

Proje Yılı:

2018

Proje Alanı:

250 m2