VAN YASAM (2)
VAN YASAM (3)
VAN YASAM (4)
VAN YASAM (5)
VAN YASAM (6)
VAN YASAM (7)
VAN YASAM (1)

Van Kültür Merkezi

Van yaşam merkezi projesi Van merkezde, mevcut park alanı komşuluğunda yer almaktadır. Proje yoğun konut dokusu içerisinde yer almaktadır. Projenin Van ilinin kültürel ve sosyal hayatında belirgin bir gelişim hedefiyle başlatılmıştır.
Projenin ana hedefi, yapının yakın komşuluğundaki park ile birlikte çevresiyle bütünleşerek şeffaf, kapsayıcı bir mekan sunmasıdır. Bu amaçla yapı park yönğnde ve kendi içerisinde parçalanarak bir yandan ürettiği boşluklarla park ve kentle ilişkiler kurar bir yandan da içinde ürettiği boşluklarla dış sosyal mekanlar üretir. Projenin bu parçalı hali yapının çevresindeki mevcut ölçekle de diyalog kurmasını sağlar.
Projenin dış görünümüne de yasıyan parçalı tasarım planda da karşılığını bulur. Mekanlar açık plan şemasına uygun olarak sıralanmış aralarındaki boşluklar dolaşım olmaktan öte sosyal mekanlar olarak tasarlanmıştır.

Proje Yeri:

Van

Proje Yılı:

2017

Proje Alanı:

20 000 m2