KONYAALTI EK SON (18)
KONYAALTI EK SON (19)
AntalyaKonyaalti_1920px_27
AntalyaKonyaalti_1920px_23
AntalyaKonyaalti_1920px_26
KONYAALTI EK SON (17)
AntalyaKonyaalti_1920px_16
AntalyaKonyaalti_1920px_11
KONYAALTIEK (1)
AntalyaKonyaalti_1920px_22
KONYAALTI EK SON (3)
AntalyaKonyaalti_1920px_32
KONYAALTI EK SON (4)
AntalyaKonyaalti_1920px_09
KONYAALTI EK SON (1)
KONYAALTI EK SON (2)
KONYAALTI EK SON (5)
KONYAALTIEK(12)
KONYAALTI EK SON (14)
KONYAALTIEK(10)
KONYAALTIEK (8)
KONYAALTI EK SON (6)
KONYAALTI EK SON (9)
KONYAALTIEK (7)
KONYAALTIEK (6)
KONYAALTI EK SON (10)
KONYAALTI EK SON (8)
KONYAALTI EK SON (11)
KONYAALTIEK (2)
KONYAALTIEK (4)
KONYAALTIEK (9)
KONYAALTI EK SON (12)
KONYAALTI EK SON (7)

Konyaalti Urban Design and Coastal Regeneration

The first phase of the Antalya Konyaalti coastline rehabilitation project, which covers an area of approximately 100 hectares has been opened to the public on 15th of June, 2018. This area was the subject of a national architectural competition opened in 2014 and Ozer\Urger Architects’ proposal was the winning design to be implemented in collaboration with Tugay Architects.

The Mediterranean Avenue was the first executed phase of the Antalya Konyaalti coastline rehabilitation project that also includes the Museum Square and Variant, Beachpark and Olbia Square as four different characteristic areas.

The main drive of the project was to reduce the domination of the highway dividing the coast and settlement behind it. For this purpose, a series of thematic focal zones were created between the port and the museum to diversify the city’s existing hub system on the western coast. Another goal of the project was to strengthen the relationship of the residential neighbourhood with the coastline. The recreational, cultural and sporting activities offered to the residents of the settlements were added to the project along the coast for this purpose.

The pedestrian-friendly vehicle traffic, as well as the infrastructure for a better public transport and bicycle transportation, were established in the project while maintaining the existing vertical and horizontal connections in the area. Architectural proposals that provide accessible and perceivable space for all types of users have been developed and the coastline has been reprogrammed with multiple and mixed uses including recreation, sports and cultural activities. Urban landscape elements are designed as modules with different functions. Urban furniture, shadow elements, activity points, water and plantation landscaping elements that also provide seating and reclining functions are placed within the hard, semi-hard and soft landscape surfaces.

National Competition:

First Prize

In Collaboration with:

Semsettin Tugay, Olgu Caliskan

Place

Antalya

Date:

2014-2017

Area:

1 000 000 m2

KONYAALTI EK SON (19)
KONYAALTI EK SON (18)
AntalyaKonyaalti_1920px_27
AntalyaKonyaalti_1920px_23
AntalyaKonyaalti_1920px_16
KONYAALTI EK SON (17)
KONYAALTI EK SON (3)
AntalyaKonyaalti_1920px_26
AntalyaKonyaalti_1920px_11
KONYAALTIEK (1)
AntalyaKonyaalti_1920px_22
AntalyaKonyaalti_1920px_32
KONYAALTI EK SON (4)
AntalyaKonyaalti_1920px_09
KONYAALTI EK SON (1)
KONYAALTI EK SON (2)
KONYAALTI EK SON (5)
KONYAALTI EK SON (14)
KONYAALTIEK(12)
KONYAALTIEK(10)
KONYAALTI EK SON (6)
KONYAALTIEK (9)
KONYAALTIEK (7)
KONYAALTI EK SON (11)
KONYAALTI EK SON (8)
KONYAALTIEK (4)
KONYAALTI EK SON (10)
KONYAALTIEK (2)
KONYAALTIEK (6)
KONYAALTI EK SON (9)
KONYAALTIEK (8)
KONYAALTI EK SON (12)
KONYAALTI EK SON (7)

Konyaalti Kentsel Tasarım ve Kıyı Düzenlemesi

Yaklaşık 100 hektarlık alanı kaplayan ve yeniden düzenlenen Antalya Konyaaltı Sahili’nin ilk etabı 15 Haziran 2018’de kullanıma açıldı. Söz konusu alan, 2014 yılında ulusal mimari fikir yarışması ile yeni önerilere açılmış ve ÖzerÜrger Mimarlık’ın projesi uygulanmak üzere birinci seçilmişti.

Müze Meydanı ve Varyant, Beachpark, Olbia Meydanı ve Akdeniz Bulvarı’nı içeren ve dört farklı karakterdeki alanın birleşiminden oluşan ve Tugay Mimarlık ile birlikte tamamlanan Antalya Konyaaltı kıyı düzenlemesi projesinin uygulanan ilk etabı Akdeniz Bulvarı oldu.

Projenin temel amacı, sahil ve yerleşim dokusunu bölen karayolunun ayrıştırıcı hakimiyetini azaltmaktı. Bu amaçla, kentin mevcut merkezler sistemini batı kıyısında çeşitlendirecek şekilde Liman bölgesi ve müze arasında bir dizi tematik odak alanı yaratıldı. Projenin bir diğer hedefi ise kıyı şeridinin arkasındaki konut dokusu ile kıyı ilişkisini kuvvetlendirmek idi. Yerleşim alanlarındaki sakinlerin kullanımına sunulan rekreatif, kültürel ve sportif aktivite alanları bu amaçla kıyı boyunca projeye eklendi.

Alandaki mevcut dikey ve yatay bağlantılar korunurken, yaya ile uyumlu araç trafiğinin yanı sıra nitelikli bir toplu taşıma ve bisiklet ulaşımı için altyapı hazırlandı. Rekreasyon, spor ve kültür faaliyetlerini içeren çoklu ve karma kullanımlarla kıyı yeniden işlevlendirilirken, her türden kullanıcı için alanı erişilebilir ve algılanabilir kılacak mimari öneriler geliştirildi. Kentsel peyzaj elemanları ise farklı işlevde modüller olarak tasarlandı. Oturma ve uzanma imkânı veren kentsel mobilyalar, gölgelikler, aktivite noktaları, su ve bitkisel peyzaj elemanları sert, yarı sert ve yumuşak peyzaj yüzeyleri ile birleştirildi.

Proje Ekibi:

Şemsettin Tugay, Olgu Çalışkan, Münire Sağat ve Barış Ekmekçi

Proje Yeri:

Antalya

Proje Yılı:

2014-2017

Proje Alanı:

1000000 m2