ENEYURTKAPALI5
ESENLERKAPALI1
ENEYURTKAPALI6
ENEYURTKAPALI7
ENEYURTKAPALI8
ENEYURTKAPALI9
ENEYURTKAPALI3
ENEYURTKAPALI4
ENEYURTKAPALI1
ENEYURTKAPALI2

Esenyurt Kapalı Spor Salonu

Gaziler Parkı projenin ana referans noktası olarak belirlenmiş ve yapının parkın bir parçası olarak tasarlanması, bu sayede park ile karşılıklı fayda temelinde bir ilişki kurulması amaçlanmıştır. Kapalı spor salonun içereceği mekanların, Gaziler Parkında ve komşu stadyumda yer alan spor ve rekreasyon mekanları ile birlikte hizmet vermesi ve birbirlerini beslemeleri projenin ana motivasyonlarından birisidir.
Bu amaçla proje park kotunu eğimli bir plakla üst kota bağlar ve yapının Gaziler parkının devamlığı olarak hizmet vermesini sağlar. Üst kota tasarlanan bu alan kentsel bir park olarak kullanıcılara hizmet verirken bir yandan da parktaki seyircilerin kapalı spor salonuna doğrudan ve diğer kullanıcılardan ayrılarak girişini sağlar. Plağın batı yünündeki merdiven bağlantısı ve kuzeyyönündeki rampagirişi seyircilerin yapıya kolay ulaşımını sağlar.Seyircilerin girdiği bu kot aynı zamanda tribün üst kotudur.

Proje Yeri:

İstanbul

Proje Yılı:

2019

Proje Alanı:

20 000 m2