01_Dıs Mekan.RGB_color.0000_rev (Custom)
02_Dıs Frontal.RGB_color.0000_rev (Custom)
03_Ic Merdieven.RGB_color.0000._revpsd (Custom)
04_Ic Mekan_Camsız.RGB_color.0000_rev (Custom)
05_Ic Mekan Ust Kat.RGB_color.0000_rev (Custom)
06_IETT Kesit.RGB_color.0000_rev (Custom)
0.00
+3.00
CEPHE_2

Dolmabahçe Tarihi Transformatör Merkezinin Nadir Eserler Müzesine Dönüşümü

Yapının ismi tapu kütüğünde ‘Elektrik Muhavvile Merkezi’ veya ‘Tramvay Sustasyon Merkezi’ olarak geçmekte ve 1913 yılında yapıldığından bahsedilmektedir. Bina Silahtar Ağa Elektrik Tesisinde üretilen elektriğin dağıtımı için yapılan birkaç dağıtım tesisinden birisi olarak inşa edilmiştir.
Yapının özgün kullanımından sapmasına bir sebep de inşa edildiği yıllarda, Alman Mavileri ve PERVİTİTCH haritalarından da takip edilebileceği gibi, batıda olan ana yol kullanımının daha sonra doğuya açılan yol ile değiştirilmesi, yapının ön cephesinin arka cephe de kalmasıdır. Bu sırada yapılan dolgularla yapının özgün peyzaj ilişkileri de bozulmuştur.
Projede özgün olmayan eker kaldırılmış, vida kazık yöntemiyle zemin iyileştirilmiş, tasarlanan çelik kafes ile yapının güçlendirilmesi sağlanırken, kafes mekanlaştırılmış ve yeni ihtiyaçlar bu alana yerleştirilmiştir. Binanın dönemini yansıtan çinilerle süslü batı cephesine minimum müdahale edilmiş, dolaşımın tekrar bu cepheye alınmasıyla eskiden olduğu gibi bu cephe ön cephe olarak kabul edilmiştir. Çelik kafesin iki ucuna eklenen servis çekirdekleri bir yandan dikey ulaşımı ve servisleri sağlarken bir yandan da cephelerindeki sergi rafları ile katlar arası sürekli bir sergi imkanı sunarlar.

Proje Yeri:

İstanbul

Proje Yılı:

2017

Proje Alanı:

1435 m2