ATAKENT YURT (4)
ATAKENT YURT (5)
ATAKENT YURT (6)
ATAKENT YURT (7)
ATAKENT YURT (8)
ATAKENT YURT (1)
1
ATAKENT YURT (2)
ATAKENT YURT (3)

Atakent Yurt ve Gençlik Merkezi

Yapının tasarımında bu mevcut bağlamla ilişkiye giren, bu ilişkide dönüşen, dönüştüren, alternatif mekânlar üreten, kullanıcılarına konfor sağlayan ve sürdürülebilir bir çevre oluşturması hedeflenmiştir.
Yapı batı ve güney doğrultusunda yerleşmiş,ve böylelikle yeşil peyzaj ve park/rekreasyon alanı ile bütünleşmiştir. Yapının güneyinde biçimsiz kalan parsel parçası, giriş meydanı olarak değerlendirilmiş ve yapıda açılan genişçe boşlukla mevcut peyzaj ile yapıları birbirlerinden hem ayırmış hem de birleştirmiştir.
Bu temel yerleşim kararı, boyutlandırma ve konumlandırma stratejileriyle, yapının programatik gereksinimleri ile bağlamın güçlü verilerinin bir arada çözümlenmesini sağlamıştır. Buradan hareketle yapının sıfır kotu (giriş meydan kotu) altı gençlik merkezine, sıfır kotu ve üzeri ise yurt işlevine ayrılmıştır.

Proje Yeri:

İstanbul

Proje Yılı:

2015

Proje Alanı:

20 000 m2